GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia

 • Wyszukiwanie na stronie


 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

NASZE OBIEKTY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GOKIS KĄTY WROCŁAWSKIE

 

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie należy:
 • okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
 • podpisać kartę zobowiązania i przestrzegać regulaminu Biblioteki
 1. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane, lecz za te osoby odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Nieletni mogą samodzielnie założyć kartę od 13 roku życia.
 3. Biblioteka może pobrać kaucję w wysokości 50zł, w przypadku kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę.
 4. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie osobistej karty czytelnika.
 • odpłatnie kartę otrzymuje każdy czytelnik przy zapisaniu się do Biblioteki
 • za wydanie duplikatu – nowej karty, Biblioteka pobiera opłatę
 1. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 2. Zgubienie lub utratę w inny sposób karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece GOKiS.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, adresu dla korespondencji, adresie e-mail, telefonie kontaktowym.
 5. Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć 5 książek – większą ilość tylko za zgodą Biblioteki.
 7. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni, w przypadku audiobooków na 2 tygodnie.
 8. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki lub żądać jej zwrotu przed terminem.
 9. Z księgozbioru podręcznego i woluminów wskazanych przez Bibliotekę można korzystać tylko na miejscu.
 10. Na prośbę czytelnika Biblioteka może sprowadzić książki poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, szczególnie popularno – naukowe – odpłatnie, lub z odstępstwem opłaty.
 11. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki.
 12. Czytelnik może wypożyczać książki po uregulowaniu wszelkich zaszłości na swoim koncie.
 13. Niezwrócenie wypożyczonych książek w terminie powoduje:
 • upomnienie jest telefoniczne, wysłane pocztę elektroniczną lub na piśmie
 • obciążenie kosztami upomnienia
 • konieczność zapłaty kary za przetrzymanie – opłata w wysokości 1zł za każdą książkę, za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu
 • pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni i czytelni
 1. Jeżeli czytelnik pomimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić książki na czas niezależnie od tego czy otrzymał upomnienie.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za książki i ich stan, z chwilą ich wypożyczenia.
 4. W razie niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki Biblioteka ustala odszkodowanie:
 • Opłatę – w zależności od aktualnej ceny rynkowej
 • Odkupienie identycznego dzieła
 • Zakupienie książki wskazanej przez Bibliotekę
 • Przyjęcie woluminów zaproponowanych przez czytelnika – po sprawdzeniu przez Bibliotekę przydatności w zbiorach
 1. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.
 2. Opłata za zniszczenie bibliotecznego kodu kreskowego książki wynosi 5zł.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 4. Do Biblioteki nie mają wstępu osoby po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do wykonania prośby pracownika biblioteki.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zostawienia okrycia wierzchniego i toreb przy wejściu oraz zgłoszeniu wnoszenia własnych książek i materiałów.
 7. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w lokalu.
 8. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za osoby nieletnie przebywające w placówce.
 9. Dzieci poniżej 8 roku życia obowiązkowo powinny przebywać z dorosłym opiekunem.
 10. Czytelnik niestosujący się do Regulaminu, może czasowo lub na stałe, zostać pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 11. Dyrektor GOKiS w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od powyższych punktów Regulaminu.
 12. Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora GOKiS.

 

Niniejszy Regulamin Biblioteki GOKiS w Kątach Wrocławskich obowiązuje od dnia 04.01.2016r.

 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content