GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

    Nadchodzące wydarzenia

  • Wyszukiwanie na stronie


  • Biuletyn Informacji Publicznej

  • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Rok kulturalny 2023/2024

UWAGA, UWAGA ❗️❗️❗️
💥Zapisy na zajęcia grupowe ruszają 6 września od godz. 18.00.
💥Zapisy na zajęcia indywidualne ruszają 7 września od godz. 18.00.
Zapisywać będzie się można TYLKO on-line na naszej stronie www.gokiskwr.pl w zakładce zapisy na zajęcia 2023/2024 – zajęcia kulturalne.
 
WAŻNE INFORMACJE PRZY ZAPISACH NA ZAJĘCIA KULTURALNE W Gokis Kąty Wrocławskie❗️❗️❗️
Przed zapisaniem się na nasze zajęcia prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć, który jest dostępny na gokiskwr.pl w zakładce: zajęcia stałe – cennik/regulamin.
Przygotowaliśmy dla Was wyciąg z regulaminu zawierający najważniejsze informacje:
👉O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zapisów za pomocą formularza on-line, który będzie dostępny na stronie www.gokiskwr.pl. W przypadku zajęć wokalnych zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dwuetapowej rekrutacji: pierwszy etap – zapisanie Uczestnika za pomocą e-formularza, drugi etap – pozytywne przejście kwalifikacji.
👉Aby zostać przyjętym na zajęcia należy uzupełnić WSZYSTKIE DANE, które znajdują się w formularzu rejestracyjnym: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu i adres mailowy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich), PEŁNY adres zameldowania.
👉Zajęcia grupowe ruszą dopiero, gdy uzbiera się minimalna ilość uczestników. W przypadku zbyt małej ilości osób zapisanych zastrzegamy sobie prawo do nie rozpoczynania zajęć lub do ich rozwiązania w trakcie trwania roku kulturalnego.
👉Każda zapisana osoba otrzyma mailowo zaproszenie do platformy Active Now, gdzie umieszczony jest harmonogram zajęć, wysokość opłat i gdzie można zgłaszać nieobecności na zajęciach.
👉Uczestnikom przysługuje zwolnienie z opłaty za jedne zajęcia w miesiącu kalendarzowym po zgłoszeniu nieobecności na zajęciach za pośrednictwem platformy Active Now, z wyprzedzeniem minimum 48 godzin. Kolejne, zgłoszone wcześniej nieobecności, nie zwalniają uczestnika zajęć z obowiązku uiszczania należnej opłaty w terminie.
👉Miesięczna opłata za zajęcia jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu. Opłaty wnoszone są do 10go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, za pośrednictwem platformy Tpay. W każdym miesiącu uczestnicy otrzymają e-maila z wysokością opłaty. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty (nie dotyczy zgłoszonej obecności opisanej w punkcie powyżej).
👉50% zniżki przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Zniżka będzie naliczana od dnia dostarczenia KDR osobiście lub przesłania jej zdjęcia/skanu mailowo. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy okazać ich kartę, a nie rodzica/opiekuna prawnego.
👉Istnieje możliwość odbycia pierwszych zajęć „na próbę”. Uczestnik, który po pierwszych zajęciach, na które się zapisał, nie chce kontynuować zajęć, może z nich zrezygnować bez ponoszenia opłaty i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Po pierwszych zajęciach należy rozumieć jako: po pierwszych zajęciach, które się odbyły według harmonogramu, bez względu na obecność na nich uczestnika. Rezygnację należy złożyć pisemnie lub mailowo do maksymalnie 2 dni roboczych od pierwszych zajęć.
👉Uczestnik może złożyć rezygnację z zajęć, z zachowaniem 14 dniowego, płatnego okresu wypowiedzenia. Rezygnację należy złożyć pisemnie lub mailowo.
👉W przypadku braku płatności za zajęcia przekraczającej 14 dni od momentu wymagalności wpłaty, będziemy naliczali opłatę za wysłanie monitu w formie SMS lub/i e-mail, w kwocie 15 zł do każdych zajęć.
👉Rok Kulturalny 2023/2024 w GOKiS w Kątach Wrocławskich trwa od 11.09.2023 r. Zakończenie odbędzie się 13.06.2024 r. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz w okresie ferii i wakacji szkolnych, w terminach: 1.11-3.11.2023 r., 25.12.2023 r.-2.01.2024 r., 15-26.01.2024 r., 28.03-2.04.2024 r., 1-3.05.2024 r., 30.05-31.05.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany/dodania innych terminów, podczas których zajęcia nie odbędą się i nie będą odrabiane.
👉Uczestnicy zajęć plastycznych, malarskich, rysunkowych, ceramicznych, fotograficznych itp. obowiązani są udostępnić swoje prace na wystawy organizowane przez GOKiS w Kątach Wrocławskich przez miesiąc po ich wykonaniu. Po tym czasie Instruktor zastrzega sobie prawo wyboru prac itp. na wszelkiego rodzaju wernisaże i konkursy.
👉Wszelkie oświadczenia, rezygnacje, zapytania i inne pisma uczestników powinny być dostarczone mailowo na adres: ZAJECIA@GOKISKWR.PL, osobiście do Działu Programowego (I piętro) lub listem poleconym.

 

  • PARTNERZY

  • Gmina Kąty Wrocławskie
  • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content